Zmogaus teises asmens duomenu apsaugos srityje 2017

Kviečiame plačiau susipažinti su savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtoje skrajutėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje ir
atmintinėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais

Atnaujinta: 2017, spalio 4, 8.29