Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, buvo įvertinta korupcijos tikimybė pagrindinėje ir vienintelėje institucijos veiklos – ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo srityje pagal minėtais teisės aktais nustatytus kriterijus. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Komisijoje nebuvo nustatyta.

Atnaujinta: 2016, birželio 23, 12.18