Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo" 14.3 p. teismo sprendimai skelbiami jiems įsiteisėjus. Siekiant minėtos teisės normos tinkamo taikymo pagal analogiją bei atsižvelgiant į tai, kad Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o pastarojo sprendimas - Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, Komisija savo sprendimų svetainėje netalpina. 

Kaip gauti konsultaciją? 

Kaip pateikti skundą (prašymą)?   

Kaip susipažinti su byla ir gauti jos dokumentų kopijas?   

Kaip išklausyti posėdžio įrašą ir gauti jo kopiją? 

Atnaujinta: 2018, vasario 1, 14.06