Komisijoje įdiegta pareiškėjų konsultavimo sistema, kuria siekiama padėti pareiškėjui geriau suprasti teikiamų skundų (prašymų) formos ir turinio reikalavimus bei kreipimosi į Komisiją tvarką.    

Darbo dienomis Komisijos priimamajame darbuotojai konsultuoja asmenis administracinių bylų teisenos, išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarkos, valstybės ir savivaldybių institucijų (viešojo administravimo subjektų) kompetencijos bei jų administracinių sprendimų, veiksmų ir neveikimo viešojo administravimo srityje apskundimo  klausimais.  

Pareiškėjų ir kitų asmenų priėmimo Komisijoje laikas:

pirmadienį-ketvirtadienį                  nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val. iki 17 val.

penktadienį                                         nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val. 

Klausimus Komisijai taip pat galite užduoti raštu, bendruoju elektroniniu paštu info@lagk.lt arba telefonu 8-5 2684 050. 

 

 

Atnaujinta: 2018, vasario 1, 13.50