Proceso dalyviams
Proceso dalyviai su bylos medžiaga gali susipažinti kiekvieną darbo dieną, išskyrus bylos nagrinėjimo dieną.
Susipažinti su bylos medžiaga galima tik tam skirtoje vietoje.
Bylą išsinešti iš Komisijos patalpų draudžiama. Asmuo, norintis susipažinti su bylos medžiaga, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o atstovai – ir dokumentą, įrodantį jo teisę susipažinti su bylos medžiaga, pasirašyti ant paskutinio bylos viršelio, nurodyti susipažinimo datą ir laiką.
Jei asmuo, turintis teisę susipažinti su byla, pageidauja gauti byloje esančių dokumentų kopijas, turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir gauti Komisijos nario ar Komisijos pirmininko (jei byla perduota saugoti į archyvą) leidimą daryti bylos medžiagos kopijas.
Gavus leidimą daryti bylos medžiagos kopijas, kopijos padaromos ne vėliau kaip per tris darbo dienas.
Bylos medžiagos kopijos išduodamos asmeniui sumokėjus nustatytą mokestį:
      - už vieną A5 formato lapo kopiją – 0,04 EUR;
      - už vieną A4 formato lapo kopiją – 0,07 EUR;
      - už vieną A3 formato lapo kopiją – 0,14  EUR;
- garsinio dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos įsigijimo kainai.
Bylos medžiagos kopijos, gavus Komisijos nario leidimą, gali būti daromos sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ar panašiai).
Tokiais atvejais mokestis už bylos medžiagos kopijų darymą nemokamas.
Byloje nedalyvavusiems asmenims   
Byloje nedalyvavę asmenys gali susipažinti su išnagrinėtų bylų medžiaga, kai byloje įsiteisėja procesinis sprendimas ir jei bylos medžiaga įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinta nevieša ir joje nėra medžiagos, prie kurios priėjimą riboja įstatymai.
Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, turi kreiptis į Komisiją, užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Prašymas dėl susipažinimo su byla išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Asmeniui gali būti atsisakyta pateikti išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti, jeigu:
     - nenurodytas susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslas;
     - išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria asmuo nori susipažinti, yra nevieša;
     - asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga.
Jei atsisakoma leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodomos atsisakymo priežastys.
Susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga byloje nedalyvavę asmenys gali Komisijos priimamajame.
Susipažįstančiam su bylos medžiaga asmeniui draudžiama:
     - išsinešti bylas iš priimamojo kabineto;
     - perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;
     - susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;
     - lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kaip kitaip gadinti bylos medžiagą.

Atnaujinta: 2019, vasario 5, 8.20