Komisijoje veikia:

- Nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija.

Nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija nagrinėja valstybės tarnautojų 
prašymus leisti dirbti kitą darbą. 

2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 6P-11 sudaryta Nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą 
darbą nagrinėjimo komisija:

Roma Sabina Alimienė -  Komisijos pirmininkė.
 
Asta Šriupšienė - Komisijos narė.

Arvydas Overlingas - Komisijos narys.
 

Atnaujinta: 2016, liepos 7, 12.36