• Per einamuosius metus įvykdyti įstaigos strateginiame veiklos plane numatytus veiksmus planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.
  • Objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo. 
  • Skatinti taikų administracinių ginčų sprendimą.
  • Didinti priimtų sprendimų patikimumą.
  • Užtikrinti nepertraukiamą įstaigos veiklą.
  • Vykdyti prevencinį darbą, priimant įpareigojančius sprendimus bei teikiant raštiškas nuomones viešojo administravimo subjektams dėl galimų asmens teisių ar viešojo administravimo principų pažeidimų.

 

Atnaujinta: 2016, sausio 8, 8.45