Administracinė informacija

Vyriausioji administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija, juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga. Ji įsteigta 1999 m. vykdant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir Administracinių ginčų komisijų įstatymus ir vykdo funkc...

Bendradarbiavimas

2012 m. gegužės 25 d. Vyriausioji administracinių ginčų komisija ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. 21T-5/1F-04 dėl ilgalaikio bendradarbiavimo stiprinant teisės plėtrą ir žmogaus teisių apsaugą, mažina...

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2016 m.  (eurais) Darbuotojų sk. 2017 m.  (eurais) Komisijos pirmininkas 1 1 752,80 1 1 752,80 Komisijos nariai 4 1 351,60-1 537,60 4 1 351,60-1 574,80 Vyriausieji spec...

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 2017 metų finansinė atskaitomybė 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metų finansinė atskaitomybė 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metų finansinė atskaitomybė 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2...

Karjera

Šiuo metu Komisijoje konkursai nevykdomi.

Nuostatai

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nuostatai

Planavimo dokumentai

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013-2015 m. strateginis veiklos planas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-2016 m. strateginis veiklos planas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015-2017 m. strateginis veiklos ...

Renginiai

2016 m. sausio 26 d. Komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė ir Komisijos narė Rūta Bakševičienė dalyvaus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyksiančiuose klausymuose dėl Administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo projekto N...

Tarnybiniai automobiliai

Vyriausioji administracinių ginčų komisja tarnybinių automobilių neturi.

Vadovo darbotvarkė

Skelbiama informacija apie Komisijos pirmininko įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigos darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys. ...

Veiklos ataskaitos

2017 m. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos veiklos ataskaita 2016 m. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos veiklos ataskaita 2015 m. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos veiklos ataskaita 2014 m. Vyriausiosios administ...

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Vidaus tvarkos taisyklės

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos vidaus tvarkos taisyklės

Viešieji pirkimai

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2012 m. pirkimų planas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. pirkimų planas  Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. pirkimų planas Vyriausiosios administracinių ginčų komisij...

Apie Komisiją

Lietuvos administracinių ginčų komisijos kompetencija Lietuvos administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų bei teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravim...

Atsiliepimai

Atviroje visuomenėje svarbus kiekvieno piliečio balsas. Mums rūpi išgirsti Jūsų nuomonę arba kritiką - tam, kad galėtumėme gerinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos darbą bei tobulinti mūsų tinklalapį.

Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje

Kviečiame plačiau susipažinti su savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtoje skrajutėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje ir atmintinėje Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūs...

Kauno apygardos skyrius

Informacija ruošiama

Komisijos sudėtis ir kontaktai

Kauno apygardos skyrius Laisvės al. 36 LT-44240 Kaunas Tel. 8 37 374 288 El.p. kaunas@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas 1. Komisijos pirmininko pavaduotoja Birutė Pranevičienė 8 37 374 288 birute.praneviciene@lagk.lt 2. ...

Kompetencija ir veiklos teritorija

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrius nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų, esančių Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų,...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

Data Laikas Vieta Bylos Nr. Komisijos sudėtis Proceso dalyviai 2019-02-06 10.00 6 kab. AG1-3/09-2019 Daiva Bereikienė (pran.) Pareiškėjas: R. B. Atsakovas: Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija Trečiasis suinter...

Klaipėdos apygardos skyrius

Informacija ruošiama

Komisijos sudėtis ir kontaktai

Klaipėdos apygardos skyrius Manto g. 37 LT- 92236 Klaipėda Tel. 8 46 214 498 El.p. klaipeda@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas 1. Komisijos pirmininko pavaduotoja Inga Drąsutavičienė 8 46 214 498 inga...

Kompetencija ir veiklos teritorija

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrius nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų, esančių Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajo...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

2019-02-05 10.00 J. M. skundas dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos veiksmų Zita Romanovaitė 2019-02-06 10.00 A. M. skundas dėl Pagėgių savivaldybės mero veiksmų Inga Drąsutavičienė 2019-02-06 14.00 V. B. skundas d...

Kontaktai

Lietuvos administracinių ginčų komisija Vilniaus g. 27 LT-01402 Vilnius Tel. 8 5 268 4050 Faksas 8 5 268 4051 El. p. info@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas 1. Komisijos pirmininkas Vytautas Kurpu...

Korupcijos prevencija

Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, buvo ...

Korupcijos prevencijos programos

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas Lietuvos Respublikos korupcijos ...

Kreipimasis į Komisiją

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo" 14.3 p. teismo sprendimai skelbiami jiems įsiteisėjus. Siekiant minėt...

Kaip gauti konsultaciją?

Komisijoje įdiegta pareiškėjų konsultavimo sistema, kuria siekiama padėti pareiškėjui geriau suprasti teikiamų skundų (prašymų) formos ir turinio reikalavimus bei kreipimosi į Komisiją tvarką. Darbo dienomis Komisijos priimamajame darbuotojai konsultuoja a...

Kaip išklausyti posėdžio įrašą ir gauti jo kopiją?

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje susipažinimą su posėdžių garso įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymą bei išdavimą reglamentuoja Lietuvos administracinių ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, perkėlimo, saugojimo, susipažinimo, skaitmenin...

Kaip pateikti skundą (prašymą)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 6 straipsniu, į Komisiją ar jos teritorinį padalinį jų kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę kreiptis asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, ...

Kaip susipažinti su byla ir gauti jos dokumentų kopijas?

Proceso dalyviams Proceso dalyviai su bylos medžiaga gali susipažinti kiekvieną darbo dieną, išskyrus bylos nagrinėjimo dieną. Susipažinti su bylos medžiaga galima tik tam skirtoje vietoje. Bylą išsinešti iš Komisijos patalpų draudžiama. Asmuo, norintis...

Kaip užsitikrinti vertėjo dalyvavimą posėdyje?

Asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Pageidaujantis pasinaudoti šia teise pareiškėjas, kartu su skundu (prašymu) Komisijai turi patekti prašymą dėl sinchroninio vertimo užtikrinimo bylos nagrinėjim...

Lietuvos administracinių ginčų komisija

Demokratiškai ir civilizuotai sutvarkytose pasaulio šalyse ginčai, kilę viešojo administravimo srityje tarp žmonių bei valdžios institucijų,  paprastai nagrinėjami operatyviai, be sudėtingų procedūrų, išankstine ne teismo tvarka. Ikiteisminio skundų (prašymų)...

Komisijos sudėtis ir kontaktai

Lietuvos administracinių ginčų komisija Vilniaus g. 27 LT-01402 Vilnius Tel. 8 5 268 4050 Faksas 8 5 268 4051 El. p. info@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas 1. Komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas 8 5 ...

Kompetencija ir veiklos teritorija

Lietuvos administracinių ginčų komisija nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų bei teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų , esančių Vilniaus miesto, Elektrėnų, Ša...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

 Posėdžių tvarkaraštis     2019-02-12 9.00 A. J. skundas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų Roma Sabina Alimienė 2019-02-12 9.45 Valstybinės kultūros paveldo komisijos skundas dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ veiksmų ...

lt

Kitos nuorodos: Lietuvos Respublikos Prezidentūra Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Vilniaus m. savivaldybė Civilinė Sauga

Nuorodos

Administraciniai teismai Valstybinės institucijos

Administraciniai teismai

Pavadinimas Adresas Tel.Faks. El.p. Kauno apygardos administracinis teismas A. Mickevičiaus g. 8A 44312 Kaunas (8 37) 20 14 67(8 37) 75 30 30 kauno.administracinis@teismas.lt Klaipėdos apygardos a...

Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos

  Eil. Nr. Simbolis Pavadinimas Adresas Tel. Faks. El.p. 1.   Akmenės rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija L. Petravičiaus a. 2, 85132 Naujoji Akmenė (8 425) 57 133 (8 425) 56 594 ...

Panevėžio apygardos skyrius

Informacija ruošiama

Komisijos sudėtis ir kontaktai

Panevėžio apygardos skyrius Respublikos g. 62 LT- 35158 Panevėžys Tel. 8 45 468 655 El.p. panevezys@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas  El. paštas 1. Komisijos pirmininko pavaduotoja Ieva Žentelytė 8 45 468 655 i...

Kompetencija ir veiklos teritorija

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų, esančių Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, ...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

2019-02-07 9:45 M.K. V. skundas dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiksmų Ieva Žentelytė 2019-02-13 13 :30 I. L. skundas dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiksmų Aušra Gasiūnienė   2019-02...

Paslaugos

Vyriausioji administracinių ginčų komisija viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų neteikia.

Taikus ginčų sprendimas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo   15 str., įtvirtinta bylos šalių galimybė baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taigi, Komisija savo veikloje inter a...

Šiaulių apygardos skyrius

Informacija ruošiama

Komisijos sudėtis ir kontaktai

Šiaulių apygardos skyrius Dvaro g. 81 LT- 76299 Šiauliai Tel. 8 41 452 013 El.p. siauliai@lagk.lt Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Mob. telefonas El. paštas 1. Komisijos pirmininko pavaduotoja Raminta Ramanauskienė 8 41 452 013 r...

Kompetencija ir veiklos teritorija

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyrius nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų, esančių Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Mažeikių...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

  Data     Laikas   Pareiškėjas   Atsakovas   Ginčas   Pranešėjas   2019-02-07     10:00   M.I. Šiaulių rajono savivaldybės administracija Dėl sprendimo dalies panaikinimo   G. Jakubėnas   2...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

  2019-01-09 9:45 T. P. skundas dėl Utenos r. savivaldybės administracijos veiksmų   Ieva Žentelytė     2019-01-10 9:45 UAB ,,Palūšės turas“ skundas dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio park...

Skundų nagrinėjimo tvarkaraštis

2019-01-09 9:45 T. P. skundas dėl Utenos r. savivaldybės administracijos veiksmų Ieva Žentelytė   2019-01-10 9:45 UAB ,,Palūšės turas“ skundas dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos v...

Kaip mus rasti

Vilniaus g. 27, LT-01402, VilniusTel. 8 5 2684050; faks. 8 5 2684051El. paštas info@vagk.lt

Komisijos

Komisijoje veikia: - Nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija. Nuolatinė valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija nagrinėja valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą d...

Komisijos pirmininkas

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas Gimimo data ir vieta: 1978-05-05 Vilniaus raj.   Išsilavinimas: 1999 – 2002 m. Lietuvos teisės universitetas (dabar – Mykolo Romerio universitetas), teisės m...

Metų veiklos uždaviniai

Per einamuosius metus įvykdyti įstaigos strateginiame veiklos plane numatytus veiksmus planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti. Objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogau...

Teisinė informacija

       Teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seime registruotų teisės aktų projektų paieška        Valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktų projektų paieška        Europos Sąjungos teisės aktų paieška ...

Teisės aktai

Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:              Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo            Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas            Lietuvos Respubliko...

Teisės aktų pažeidimai

Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta.- Seimo kontrolierių pažymos- Valstybės kontrolierių sprendimai- Teismo sprendimai- Tarnybiniai nusižengimai

Teisės aktų projektai

Lietuvos administracinių ginčų komisija, savo veikloje teisės aktus tik taiko ir  neturi savarankiškos teisėkūros iniciatyvos teisės. Tačiau Komisijos nariai aktyviai dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse ir teikia nuomones dėl teisės aktų projektų, susij...

Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos administracinių ginčų komisija teisinio reguliavimo stebėsenos neatlieka.

Tyrimai ir analizės

Lietuvos administracinių ginčų komisija vykdyma savo veiklą tyrimų ir analizių neatlieka.

Titulinis

» Apie Komisiją » Kreipimasis į Komisiją » Teisinė informacija » Struktūra ir kontaktai » Administracinė informacija » Korupcijos prevencija » Paslaugos » Klausimai » Nuorodos » Atsiliepimai ...

Versija neįgaliesiems

Žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų norint padidinti arba sumažinti šriftą, naudojamos dviejų klavišų kombinacijos Control ir +/- arba Control  ir pelės ratukas į viršų arba apačią.

Atnaujinta: 2015, gruodžio 21, 5.43