Lietuvos administracinių ginčų komisija, savo veikloje teisės aktus tik taiko ir  neturi savarankiškos teisėkūros iniciatyvos teisės. Tačiau Komisijos nariai aktyviai dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse ir teikia nuomones dėl teisės aktų projektų, susijusių su administracinių ginčų sprendimu.

2013 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 9R-1171 Komisijai kreipusis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministrą dėl teisėkūros iniciatyvos Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1R-220 sudarė darbo grupę administraciniam procesui tobulinti bei 2013 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1R-263 – taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) administraciniame procese tobulinimo darbo grupę. Darbo grupėse dirbo ir Komisijos atstovas. Darbo grupės parengė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo naujų redakcijų projektus bei Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos projektą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. nutarimu Nr. 294 pritarė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui bei Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir pateikė juos Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti. 

2015 m. gegužės 19 d. Vyriausioji administracinių ginčų komisija pateikė Lietuvos Respublikos Seimui pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo projekto Nr. XIIP-2878

Atnaujinta: 2018, vasario 1, 14.15