Lietuvos administracinių ginčų komisija teisinio reguliavimo stebėsenos neatlieka.

Atnaujinta: 2018, vasario 1, 14.17