Lietuvos administracinių ginčų komisija
Vilniaus g. 27
LT-01402 Vilnius
Tel. 8 5 268 4050
Faksas 8 5 268 4051
El. p. info@lagk.lt

Eil. Nr.  Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
1. Komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas 8 5 268 4050 vytautas.kurpuvesas@lagk.lt
2. Komisijos pirmininko pavaduotoja Zita Smirnovienė 8 5 268 4050 zita.smirnoviene@lagk.lt
3. Komisijos narė Roma Sabina Alimienė 8 5 268 4050 roma.alimiene@lagk.lt
4. Komisijos narė Eglė Bilevičiūtė 8 5 268 4050 egle.bileviciute@lagk.lt
5. Komisijos narys Jonas Korsakas 8 5 268 4050 jonas.korsakas@lagk.lt
6. Komisijos narė Jūratė Mikalčienė 8 5 268 4050 jurate.mikalciene@lagk.lt
7. Komisijos narys Vaidas Milius 8 5 268 4050 vaidas.milius@lagk.lt

Vidaus administravimo grupė

8. Konsultantas Paulius Cibulskas 8 5 268 4050 paulius.cibulskas@lagk.lt
9. Vyriausioji buhalterė Alvyda Grimašauskienė 8 5 268 4050 alvyda.grimasauskiene@lagk.lt
10. Vyriausioji specialistė Ramūnė Misevičiūtė 8 5 268 4050 ramune.miseviciute@lagk.lt
11. Vyriausiasis specialistas(duomenų apsaugos pareigūnas dap@lagk.lt) Arvydas Overlingas 8 5 268 4050 arvydas.overlingas@lagk.lt
12. Konsultantė – referentė Evelina Tamašauskienė 8 5 268 4050 info@lagk.lt

Teisinės pagalbos grupė

13. Vyriausioji specialistė Asta Šriupšienė 8 5 268 4050 asta.siurpsiene@lagk.lt
14. Vyriausioji specialistė Karine Zavgorodnaja 8 5 268 4050 karine.zavgorodnaja@lagk.lt
15. Vyriausiasis specialistas  Linas Grigas 8 5 268 4050  linas.grigas@lagk.lt
16. Vyriausioji specialistė  Greta Grimašauskaitė 8 5 268 4050  greta.grimasauskaite@lagk.lt
17. Vyriausioji specialistė 8 5 268 4050
18. Vyriausioji specialistė  Alina Bataitienė 8 5 268 4050  alina.bataitiene@lagk.lt
19. Vyriausioji specialistė (Komisijos nario padėjėja) Aistė Grigaitė 8 5 268 4050 aiste.grigaite@lagk.lt
20. Vyriausioji specialistė (Komisijos nario padėjėja) Ligita Kalašnykaitė 8 5 268 4050 ligita.kalasnykaite@lagk.lt