Vyriausioji administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija, juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga. Ji įsteigta 1999 m. vykdant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos ir Administracinių ginčų komisijų įstatymus ir vykdo funkcijas, numatytas šiuose įstatymuose, kaip išankstinė ne teismo tvarka administracinius ginčus nagrinėjanti - kvaziteisminė institucija. Dabartinė jos sudėtis (penki teisininkai) sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 259.

Komisija per 20 darbo dienų išnagrinėja žmonių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei priima dėl jų sprendimus kai ginčijami centrinių valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų centrinių valstybės institucijų bei jų tarnautojų ir pareigūnų) priimti individualūs administraciniai aktai.

Komisija taip pat sprendžia ginčus kai šios institucijos, jų tarnautojai ir pareigūnai  vilkina Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

Atnaujinta: 2018, gruodžio 14, 7.35