2012 m. gegužės 25 d. Vyriausioji administracinių ginčų komisija ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. 21T-5/1F-04 dėl ilgalaikio bendradarbiavimo stiprinant teisės plėtrą ir žmogaus teisių apsaugą, mažinant mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinant tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus ir leidžiant teisės leidinius, vykdant studentų praktiką, remiant tarpusavio mokslo, profesinę bei kultūrinę veiklą, dalinantis idėjomis, tyrinėjimais, patirtimi ir siekiant kitų abiems Sutarties šalims priimtinų tikslų.

Atnaujinta: 2016, sausio 8, 8.15