Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2015 m. (eurais) Darbuotojų sk. 2016 m.  (eurais)
Komisijos pirmininkas 1 1 940,60 1 1 752,80
Komisijos nariai  4 1 351,60-1 500,40 4 1 351,60-1 537,60
Vyriausieji specialistai
(Valstybės tarnautojai)
5 745-946,15 5 745-946,15
Vyriausieji specialistai
(dirbantys pagal darbo sutartis)
4 784,15-1 338,36 4 461,50-1 338,36

Atnaujinta: 2017, sausio 10, 11.18