Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2016 m. (eurais) Darbuotojų sk. 2017 m.  (eurais)
Komisijos pirmininkas 1 1 752,80 1 1 752,80
Komisijos nariai  4 1 351,60-1 537,60 4 1 351,60-1 574,80
Vyriausieji specialistai
(Valstybės tarnautojai)
5 745-946,15 7 745-946,15
Vyriausieji specialistai
(dirbantys pagal darbo sutartis)
4 461,50-1 338,36 4 678,60-1 338,36

Atnaujinta: 2018, kovo 20, 9.55